Home
Over
Diensten
Onze klanten
Contactgegevens
huisvesting en organisatiekunde
Home

Effingo Advies is een adviesbureau actief op het vlak van organisatiekunde en huisvesting. Binnen effingo benaderen we huisvesting als een continu proces. Met een duidelijk startpunt vanuit het heden. Het startpunt in het heden kan liggen in de huisvesting zelf of in ideeën of initiatieven binnen de organisatiestrategie:

  • Vanuit de huisvesting geredeneerd gaat het om specifieke ervaringen met de huisvesting: de huisvesting is te klein, te duur, niet passend bij bedrijfsproces. En zo kunnen er nog tientallen redenen zijn om de huisvesting aan een kritische blik te onderwerpen.
  • Vanuit de organisatie strategie geredeneerd gaat het om nieuwe kansen of initiatieven, waardoor u na wilt denken over huisvesting: nieuwe samenwerkingsvormen, nieuwe marktkansen, teruglopende bedrijfsresultaten.
Bovenstaande invalshoeken geven aan dat wij altijd huisvesting en organisatiestrategie aan elkaar te verbinden. Dit heeft rechtstreekse gevolgen voor het handelen van onze medewerkers en onze samenwerkingspartners.


HomeOverDienstenOnze klantenContactgegevens